Generelforsamling

torsdag, 18. juni klokken 18:00
18. juni kl. 18:00 til 00:01
Skive Taekwondo Klub
Frisenborgvej 8a, 7800 Skive, Danmark
Vis på kort

Regerings åbningsplan for fase 3 beskriver pt. mulighed for opstart af indendørstræning og forsamling på 30-50 personer fra 8. juni. Skive taekwondo klubs bestyrelse vil såfremt regerings plan for fase 3 overholdes gerne have afholdt klubbens generelforsamling for 2020 inden sommerferien. Det vil kunne lade sig gøre, da der normalt ikke er over 30 deltagere til klubbens generelforsamling.

Det betyder, at der planlægges for afholdelse af generelforsamling torsdag d. 18.  juni kl. 18.00 - 20.00 med mindre der kommer nye retningslinjer fra regeringen omkring fase 3 åbningen.

Bestyrelsen har fået en aftale med Bentas Cafeteria, så der bliver udleveret en sandwich til tilmeldte deltagere. Deltagere forventes at møde op tæt på kl. 18.00 og forlader klubben igen, når generelforsamlingen er slut.

Alle klubbens medlemmer har selvfølgelig mulighed for at tilmelde sig, og hvis det viser sig, at der er for mange tilmeldinger i forhold ti regeringens udspil, tager bestyrelsen stilling til hvad der så skal ske.

Som man kan læse i programmet, sker der store ændringer i bestyrelsen, hvilket gør at evt. udøvere eller forældre, som ønsker at blive en del af bestyelsen, gerne må melde det ud på mail: formand@skivetaekwondo.dk. Det er selvfølgelig stadig muligt at stille op på selve dagen.

Program:
Generalforsamling 18.00-20.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af driftsregnskab og status.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
6. Indkommende forslag fra bestyrelsen/medlemmerne.
7. Valg af formand.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor og revisor suppleanter.
11. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 11.juni kl. 18.00 på formand@skivetaekwondo.dk.

Vedr. pkt. 1: Bestyrelsen forslår Marie Præst

Vedr. pkt. 2: Bestyrelsen forslår Kim Nedergaard

Vedr. pkt. 7: Valg af formand: Kim Nedergaard genopstiller ikke.

Vedr. pkt. 8: Følgende er på valg:

  • Jesper Langberg genopstiller ikke
  • Saikhwan Kitipichetsan genopstiller ikke. Derfor ønskes et bestyrelsesmedlem til at overtage kasserer rollen.
  • Laurs genopstiller
  • To af bestyrelsesposterne skal vælges for 2 år, og én skal vælges for 1 år grundet Saikhwan Kitipichetsan stopper før tid. Bestyrelsen anbefaler, at kasserer rollen vælges for 2 år.

Vedr. pkt. 9: Der skal vælges 2 suppleanter

Vedr. pkt. 10: De skal vælges 1 revisor og 1 revisor suppleant - eller eksternerevision.

Tilmeldingsfrist:

12. juni 2020 kl. 23:59
Tilmeldingsfristen er overskredet